9-10 LAKE Records

SCY9-10 Girls
EventAthleteTimeYear
50 FreeKatie Crom28.642014
100 FreeLiza Engstrom1:02.651999
200 FreeKatie Crom2:16.212014
500 FreeKatie Crom6:03.852014
50 FlyLiza Engstrom30.881999
100 FlyKatie Crom1:10.192014
50 BkLiza Engstrom31.911999
100 BkLiza Engstrom1:09.921999
50 BrKatie Crom37.552014
100 BrMaddy Lewis1:17.982013
100 IMKatie Crom1:10.512014
200 IMKatie Crom2:32.992014
9-10r LAKE SCY Girls Records
SCY9-10 Boys
EventAthleteTimeYear
50 FreeLuke Hobson27.592014
100 FreeLuke Hobson1:01.162014
200 FreeLuke Hobson2:16.412014
500 FreeLuke Hobson6:26.882014
50 FlyLuke Hobson31.662014
100 FlyLuke Hobson1:11.492014
50 BkMichael Weiss34.172002
100 BkLuke Hobson1:14.262014
50 BrEvan Schott39.432017
100 BrMichael Weiss1:24.982001
100 IMLuke Hobson1:13.742014
200 IMLuke Hobson2:39.832014
9-10 LAKE SCY Boys Records
LCM9-10 Girls
EventAthleteTimeYear
50 FreeKatie Crom32.592014
100 FreeKatie Crom1:11.402014
200 FreeKatie Crom2:42.102014
400 FreeGrace Anderson6:23.862008
50 FlyLiza Engstrom34.881999
100 FlyChristina Venturacci1:23.311996
50 BkLiza Engstrom36.851999
100 BkLiza Engstrom1:19.081999
50 BrMaddy Lewis40.972013
100 BrMaddy Lewis1:28.782013
200 IMKatie Crom2:50.672014
9-10 LAKE LCM Girls Records
LCM9-10 Boys
EventAthleteTimeYear
50 FreeLuke Hobson32.082014
100 FreeLuke Hobson1:11.972014
200 FreeLuke Hobson2:38.432014
400 FreeChristopher Miller6:29.652009
50 FlyLuke Hobson35.322014
100 FlyLuke Hobson1:21.692014
50 BkMichael Weiss39.392002
100 BkLuke Hobson1:26.502014
50 BrRandy Schewe45.801996
100 BrRandy Schewe1:40.121996
200 IMLuke Hobson2:56.552014
9-10 LAKE LCM Boys Records