15-18 LAKE Records

SCY15-18 Girls
EventAthleteTimeYear
50 FreeIzzy Porter23.682024
100 FreeAmber Rais51.361997
200 FreeAmber Rais1:49.071997
500 FreeAmber Rais4:51.131997
1000 FreeAmber Rais10:03.601997
1650 FreeAddison Sala16:58.012023
100 FlyJenna Rais56.362001
200 FlyMeg Lloyd2:05.502011
100 BkDarian Koler55.782022
200 BkDarian Koler1:59.452023
100 BrKaty Zboinski1:03.102023
200 BrKaty Zboinski2:15.522023
100 IMAddison Sala1:01.432023
200 IMSummer Murphy2:03.472020
400 IMBenedict Nagy4:18.402019
15-18 LAKE SCY Girls Records
SCY15-18 Boys
EventAthleteTimeYear
50 FreeLuke Hobson19.982021
100 FreeLuke Hobson43.342021
200 FreeLuke Hobson1:35.092021
500 FreeLuke Hobson4:16.562021
1000 FreeLuke Hobson8:58.072021
1650 FreeLuke Hobson15:20.292021
100 FlyZach Power48.872023
200 FlyLuke Hobson1:46.032021
100 BkLuke Hobson49.69R2021
200 BkLuke Hobson1:45.222020
100 BrRichard Williamson57.781996
200 BrRichard Williamson2:03.971996
100 IMZach Power55.292023
200 IMDagen Kipling1:51.532016
400 IMDagen Kipling3:57.612015
15-18 LAKE SCY Boys Records
R – Relay Split
LCM15-18 Girls
EventAthleteTimeYear
50 FreeIzzy Porter26.962023
100 FreeAmber Rais58.881997
200 FreeAmber Rais2:06.831997
400 FreeAmber Rais4:27.131997
800 FreeAddison Sala9:20.692023
1500 FreeAddison Sala17:38.662023
100 FlyBlair Hall1:04.292018
200 FlyBlair Hall2:21.362018
100 BkDarian Koler1:04.922021
200 BkDarian Koler2:17.852023
100 BrMaddy Lewis1:12.952018
200 BrJessica Buchanan2:35.642004
200 IMAmber Rais2:20.251997
400 IMAmber Rais4:54.341997
15-18 LAKE LCM Girls Records
*Unofficial TT
LCM15-18 Boys
EventAthleteTimeYear
50 FreeLuke Hobson22.912021
100 FreeLuke Hobson50.242021
200 FreeLuke Hobson1:49.102021
400 FreeLuke Hobson3:52.792021
800 FreeLuke Hobson8:16.722020
1500 FreeChristopher Miller16:05.542015
100 FlyLuke Hobson55.552021
200 FlyZach Power2:05.452023
100 BkLuke Hobson58.672021
200 BkMichael Weiss2:04.152009
100 BrAlex Power1:06.252022
200 BrAlex Power2:24.692022
200 IMMichael Weiss2:04.292009
400 IMMichael Weiss4:26.752009
15-18 LAKE LCM Boys Records